พระที่นั่งอนันตสมาคม


เรื่อง : วันที่ Pageview: 743

ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร ศิลป์แผ่นดิน โดยสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา ตั้งอยู่ใกล้กับพระบรมรูปทรงม้าและพระที่นั่งวิมานเมฆ ที่กรุงเทพมหานคร วันเปิดทำการ: วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลาเ

 
พระที่นั่งอนันตสมาคมเริ่มก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕  เพื่อเป็นที่รับรองแขกเมืองและประชุมปรึกษาราชการแผ่นดิน   ตัวอาคารเป็นอาคารหินอ่อนแบบเรอเนอซองส์ของประเทศอิตาลีและแบบนีโอคลาสสิก ภายนอกประดับด้วยหินอ่อนจากเมืองคารารา  ประเทศอิตาลี   ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้นแปดปี 
ภายในพระที่นั่งบนเพดานโดมมีภาพเขียนเฟรสโกที่สวยงามมาก  เป็นภาพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑-๖ แห่งราชวงศ์จักรี จำนวน ๖ ภาพ โดยฝีมือเขียนภาพของนายซี. รีโกลีและศาสตราจารย์แกลิเลโอ กินี    ใต้โดมกลางเป็นโดมใหญ่ที่สุดมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ "จปร." ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีพระราชดำริก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม ที่เพดานนับจากใต้โดมตลอดทั้งบริเวณท้องพระโรงกลางมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ "จปร." สลับกับ "วปร." อันเป็นพระปรมาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระที่นั่งอนันตสมาคมได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ      พระที่นั่งอนันตสมาคมใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีรัฐพิธีต่างๆ   และเคยใช้เป็นที่ประชุมรัฐสภา ภายหลังจึงได้ย้ายการประชุมมายังรัฐสภาใหม่ซึ่งอยู่ด้านหลังของพระที่นั่งนี้  
 
เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. (ปิดขายบัตร ๑๗.๐๐ น. โปรดแต่งกายสุภาพ ผู้หญิงสวมกระโปรงสุภาพ) ปิดวันจันทร์ วันปีใหม่ วันสงกรานต์ 
ค่าเข้าชม  ๑๕๐ บาท เด็ก ๗๕ บาท ติดต่อสอบถามโทร. ๐ ๒๒๘๓ ๙๔๑๑, ๐๒ ๒๘๓ ๙๑๘๕  www.artofking.com
 
เดินทางอย่างไร :
โดยรถประจำทาง
รถประจำทาง: สาย 70, 72, ปอ.503
โดยทางอื่น
รถส่วนตัว : จอดรถฟรีบนฟุตบาทหน้าทางเข้าอาคารจอดรถสวนสัตว์เขาดิน (ด้าน ถ.อู่ทองใน) แล้วเดินข้ามถนนมา

 บทความอื่นๆ

หาดน้ำใส หาดที่น้ำใสเหมือนกระจก พร้อมกิจกรรมดำน้ำตื้นที่จัดโดยกองทัพเรือ

หาดน้ำใส หาดที่น้ำใสเหมือนกระจก พร้อมกิจกรรมดำน้ำตื้นที่จัดโดยกองทัพเรือ

รวมกิจกรรมบนเกาะล้าน และราคาแต่ละกิจกรรม

เกาะล้าน เกาะที่ห่างจากกรุงเทพไม่มาก แถมน้ำทะเลยังใสมากๆ การเดินทางก็ง่าย